Skulpturen er plassert i Lynghaugparken og viser en slipestein på en sokkel av betong. Slipesteinen skal være til minne om den første håndverksbedriften i Fyllingsdalen. Det var „Ivar i Træet“, Ivar Andreassen Dalen (1851-1934) som brukte steinen. Han var smed og satte opp smie på bruket sitt i 1885. Bruket hans lå der kirkegården ligger i dag. Han satte opp den store slipesteinen utenfor smien. Steinen ble drevet med vannkraft fra en elv på eiendommen. Knivene og ljåene han laget ble solgt til Berstad. Da Ivar døde i 1935, ble det slutt på driften i smien. Slipesteinen ble liggende til arbeidet med gravplassen tok til. Redaktør Stein Uglevik Larsen i

Sydvesten, som seinere var med å stifte Minnesmerke-komiteen, fi kk ideen til minnesmerket. Med hjelp fra bedrifter med tilknytning til Fyllingsdalen ble minnesmerket reist. På sokkelen er en inskripsjonsplate med følgende tekst:

”Ivar A.Dalen 1857 – 1934 hadde denne slipesteinen, driven med vasskraft, ved si kniv- og ljåsmie på bruket Træ, g.nr.26 br.nr.4, kyrkjegardstomta. Denne smia som var i drift 1885 – 1930 var etter mølla i Øvre Fyllingsdalen den

første industri i Fyllingsdalen. Reist etter opptak av folk her med hjelp av to bedrifter.”

Skulpturen er utformet av Halvdan Wiberg og ble avduket 27.november i 1977. Odny Reigstad Larsen talte ved avdukinga. Hun beskrev Ivar i Træet på denne måten:

”Han levde sitt eget liv, og det var i smien. Der var han nesten døgnet rundt. Klangen fra ambolten ble en kjent melodi i dalen. Når så søndagen kom, ble det så stille. Det var liksom noe som manglet. Men når klokken var fem, kunne vi atter høre den kjente melodien. Da var kirketiden over, og da syns han at han kunne begynne igjen.”