I Ortunparken, ved nordre bredd av Ortunvannet, står en byste av Ivar B. Sælen. Han ble født i 1855 i Lindås, men vokste opp på Sælen gård.

 
Allerede 22 år gammel overtok han gården etter sin far. Han ble kjent som en dyktig bonde og drev gården fram til å bli en av de største i Fana, som Fyllingsdalen den gang var en del av. Han var opptatt av å omorganisere og effektivisere produksjon og drift, og var en foregangsmann på mange områder.

Han var en av de første til å dyrke grønnsaker for salg i Bergen, og skal ha vært den første til å kjøpe plog i dalen. Ivar B. Sælen var også en av initiativtakerne da Fyllingsdalen Ungdomslag ble stiftet i 1897.

 

Politisk aktiv

Ivar B. Sælen var sterkt opptatt av styre og stell og ble valgt til mange tillitsverv. Han var ordfører i Fana kommune i seks år, og varaordfører i tretten. Han hadde også mange fylkeskommunale verv.

I 1900 ble han valgt som stortingsmann for Høyre i Hordaland. Han satt på Stortinget under unionsoppløsningen i 1905 og var sentral i arbeidet med å forene motsetningene i Stortinget slik at det kunne fattes et enstemmig vedtak om unionsoppløsning.

Han returnerte til rikspolitikken da han ble utnevnt til kirkeminister i Halvorsens regjering i 1923, men tiden som statsråd ble kort, han døde samme høst.

Minnesmerket av Ivar B.Sælen er laget av Nils Aas. Han laget bysten på basis av eldre fotografier, og den viser Sælen slik han så ut omkring 1920. Minnesmerket ble finansiert ved lokale bidrag fra Fyllingsdalen og med støtte fra Bergen kommune. Minnesmerket ble avduket 17.mai 1979.

 

(Sakset fra BT 15/4-2008 – skrevet av Astrid Haugland)