Denne kanonen står oppe i Nordnæsdalen,nærmere bestemt oppe på haugen bak den nordligste hytten til Nordnes Bataljon.Men hva er historien bak denne befestningen?
Det hadde seg slik at på ett eller annet tidspunkt, synes Nordnæsguttene at dalen måtte befestes. Nede i Sundtsgaten, ved en husvegg, lå i mange år en gammel kanon, som for over 100 år siden var brukt på et Bergens kaperskip.

img_0319

Nye Fredriksberg

Denne kunne brukes, og guttene fikk oppsporet eieren, kjøpmann Harald Madsen fra Ege & Co, som overlot dem kanonen. Til å transportere kanonen fikk de Bergene Såpefabrikk til å ta jobben, og kjørte den opp til Rasmus Fyllingen. Der ble den lagt på slede og trukket opp til Ny-Fredriksberg, som plassen het. Denne transporten ble utført på vinterføre, under store anstrengelser og med oppbud av stort mannskap. Dette var vinteren 1931-1932. Kanonen ble montert på en solid lavett, den ligger med munningen truende utover Dalen. Det har vært mange forsøk på å prøve den med en kuttladning, men heldigvis får en si, lykkes en ikke i forsøkene. Denne historien er hentet fra Nordnæsboken 1885 – 1983.