Protokoll fra årsmøtet i Fyllingsdalen Historielag 2017
Årsmøtet ble holdt på Borghilds Minne onsdag 15. mars 2017.
Møtet ble åpnet av Alf Iden som kunne ønske velkommen ca. 50 medlemmer.

Sak 1. Valg av møteleder
Alf Iden ble valgt.

Sak 2. Valg av referent
Kjell Sælensminde ble valgt.

Sak 3. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
Bernt Moen og Petter Eltvik ble valgt.

Sak 4. Årsmelding
Alf Iden gikk gjennom årsmeldingen som også var kopiert og utdelt til de fremmøtte medlemmene.
Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

Sak 5. Regnskap
Alf Iden gikk gjennom regnskapet post for post. Regnskapet var også kopiert og utdelt til møtedeltakerne. Det ble stilt en del spørsmål om kostnadene i samband med arbeidet i Sæleelven, som ble besvart og forklart.
Regnskapet ble deretter godkjent.

Sak 6. Medlemskontingent
På grunn av svikt og usikkerhet omkring tilskuddsordninger vi har hatt tidligere har styret foreslått å øke medlemskontingenten fra og med 2018. Styret foreslår å øke kontingenten for enkeltmedlemmer fra kr 125,- til kr 200,- og for husstandsmedlemmer fra kr 75,- til kr 100,-. Samlet kontingent for ektepar/samboere blir da kr. 300,-.
Styrets forslag ble vedtatt.

Sak 7. Valg
Tor Stokke la frem valgkomiteens forslag til nytt styre som var slik:
Leder Petter Eltvik (Ny) Valgt for 2 år
Kasserer Astrid Malkenes (Ny) Valgt for 2 år
Styremedlem Svend-Ove Kristiansen (Ny) Valgt for 2 år
Vara- medlem Kjell Sælensminde (Ny) Valgt for 1 år
Vara- medlem Ingjerd Møller (Ny) Valgt for 1 år

Styremedlemmene Alf Iden og Helge Adam Egge var ikke på valg i år.

Til revisor ble foreslått gjenvalg på Bjørg Steinstad.

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Valgkomité: Dag Johannesen (gjenvalg)
Tor Stokke (gjenvalg)
Terje Haaland (ny)

Årsmøtet ble avsluttet og så ble det vanlig medlemsmøte der det ble servert kaffe og wienerbrød..

Underskrift protokoll:

Bernt Moen /Petter Eltvik
Sign.

Oppsummering medlemsmøtet:

Kjell Brønstad om et 200 år gammelt prospekt av Dreier fra Sælengårdene, og viste bilder av dette.

Hovedforedraget ble holdt av Ole Bjørn Sælensminde som fortalte om de alliertes tredje angrep mot «Bruno», ubåtbunkeren på Laksevåg, som ble iverksatt den 12. januar 1945.

Det var i alt 32 Lancaster bombefly som skulle bombe ubåtbunkeren, flytedokken og skip på havnen i Bergen. Til ubåtbunkeren hadde de med bomber av typen «Tallboy» som veide 5,4 tonn!
Men fra Herdla gikk det opp en skvadron tyske jagerfly av typen «Focke Wulf» 190 som angrep engelskmennene. En av disse tyske jagerne traff et av de engelske flyene og skadet dette blant annet i halepartiet som gjorde at flyet ble vanskelig å manøvrere. Engelskmannen måtte slippe sin bombe over Åsebøskogen på Askøy (der det i dag står en infotavle som forteller om dette.)

Flygeren fortalte sitt mannskap over internkommunikasjonen at de måtte forberede seg på å hoppe ut, men på grunn av mye støy ble dette oppfattet som «hopp», og tre engelskmenn hoppet ut. En landet ved Grønnestølen på andre siden av Løvstakken, de to andre landet i Fyllingsdalen, en på Rosenlund i Krohnegården og en i Øvre Fyllingen. De ble tatt av tyskerne og ført til Løvaas batteri, Mange fyllingsdøler var vitne til dette og har fortalt videre. Senere ble de sendt til Oslo og videre til Tyskland der de satt i fangeleir til frigjøringen. Flyet kom seg, tross skadene, tilbake til England. Ubåtbunkeren ble litt skadet, men ikke ødelagt. 3 engelske fly ble skutt ned.

Svend-Ove Kristiansen kunne fortelle at Minnesmerkekomiteen, i samarbeid med kommunen arbeider for å få til minnetavler på de stedene der disse engelskmennene landet med fallskjermene sine.

Referent: Kjell Sælemsminde