Det innkalles til årsmøte i Fyllingsdalen Historielag:

Onsdag 7. mars 2018 kl. 19.00. Sted: Borghilds Minne lokaler, Lillehatten 19.
AGENDA

1. Åpning av årsmøtet

i. Godkjenning av innkalling

ii. Valg av møteleder

iii. Valg av referent

iv. Valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Årsmelding 2017

3. Årsregnskap 2017 4. Budsjett 2018 5. Innkomne forslag 6. Kontingentfastsettelse 7. Arbeidsprogram for 2018 8. Valg av  i. Sekretær og ett styremedlem for to år ii.  To varamedlem for ett år iii. Revisor for ett år iv. Valgkomite på tre medlemmer for ett år 9. Eventuelt

Etter Årsmøtet er det kaffepause og foredrag:  Jørn Kvist: Fyllingsdalen teater – historie og veien videre.

Sakspapirer for Årsmøtet sendes medlemmer som har epost  og er tilgjengelige på hjemmesiden: http://fyllingsdalenhistorielag.com

Ingen forhåndspåmelding og alle medlemmer er hjertelig velkomne.