Årsmelding 2017

Formål

Formålet til Historielaget er å vekke interesse for, og kjennskap til, lokalhistoriske forhold i Fyllingsdalen. Som hovedoppgave skal laget arbeide med registrering og innsamling av bilder og annet lokalhistorisk materiale, og dokumentasjon om tidligere tiders virksomhet i Fyllingsdalen, samt koordinere og systematisere lokalhistorisk arbeid som allerede er gjort eller påbegynt.
Tillitsverv
Årsmøtet ble avholdt 15. mars 2017 og valgte følgende styret, revisor og valgkomite:
Leder:   Petter Eltvik       valgt til 2019
Sekretær:  Alf Iden    valgt til 2018
Kasserere:  Astrid Malkenes   valgt til 2019
Styremedlem:  Svend-Ove Kristiansen  valgt til 2019
Styremedlem:  Helge Egge    valgt til 2018
Varamedlem: Kjell Sælensminde  valgt til 2018
Varamedlem: Ingjerd Møller   valgt til 2018
Revisor:   Bjørg Steinstad  valgt til 2018
Valgkomite:  Tor Stokke   valgt til 2018
Dag Johannessen  valgt til 2018
Terje Haaland   valgt til 2018
Møter og turer
Det har vært avholdt sju styremøter siden årsmøtet, og det nye styre har behandlet over 40 store og små saker. Oppmøte på styremøtene har vært meget godt og de vanlige aktivitetene i laget har vært solid arrangert med godt besøk.
Høstmøte ble avholdt 27. september med innlegg av Stein Ugelvik Larsen som kunne fortelle at boken «Fyllingsdalen før i tiden» bind 3 nå var ferdig. Det er blitt gitt et tilbud til alle medlemmer om å kjøpe boken til redusert pris, og 55 bøker ble solgt på denne måten. På medlemsmøtet ble det informerte som forestående aktiviteter og det kom mange gode innspill bl.a. om Kårhuset.
Fra startenK
Klar til start for Krohnegårdsmarsjen utenfor Ungdomshuset.
I forbindelse med Kulturdagene ble den tradisjonelle Krohnegårdsmarsjen arrangert søndag 29. oktober. Marsjen er en turmarsj for hele familien og i år var det rekorddeltagelse med 54 personer. Det var en kort og lang løype med innlagte spørsmål underveis.  Etter løpet var det kaffe og vafler på Ungdomshuset med premiering av prestasjoner og trekking av premier blant alle deltagerne.
Under Kulturdagene ble det også arrangert busstur med guiding i Fyllingsdalen på lørdag 28.oktober. Det ble en suksess med 60 – 70 mennesker på historisk tur. Det ble behov for 2 turer gjennom Dalen og Krohnegården. Opplegget og guiding var ved Kjell Sælensminde og Svend-Ove Kristiansen fra styret i Fyllingsdalen Historielag.
Medlemsbladet «Fyllingsdølen»
Alle medlemmer får tilsendt medlemsbladet «Fyllingsdølen» to ganger i året, og vi får gode tilbakemeldinger om at bladet leses fra perm til perm.  Det er flotte bilder i bladet, og i 2017 var det innlegg om Fyllingsdalen Husmorlag som ble etablert i 1946, om krigsminner, minkoppdrett og om Edvard Grieg og Løvstakken bare for å nevne noen få. Styret vil videreføre dette populære tilbudet, og takker redaksjonskomiteen for godt arbeid.
Kårhuset
Kårhuset har også i år hatt bra besøk fra barnehager skoler og beboere fra sykehjem. Vi holder også åpent i Kårhuset kl. 11 siste søndagen hver måned. Alle er velkommen inn og det blir servert vafler; saft til barna; kaffe til de voksne. I tillegg er det omvisning i Kårhuset med mye informasjon om gamle dager og jordbruksbygden i Fyllingsdalen frem til 1970. Vertskapet for disse arrangementene er av en gjeng frivillige som har lagt ned en stor innsats i mange år. Styret er takknemlig for dette, og prioriterer at dette tilbudet kan fortsette slik det nå har vært noen år.
Det har vært to dugnader for å vedlikeholde Kårhuset, og et nytt alarmsystem er installert. Vi har også fått en kontaktperson i Bergen kommune for å hjelpe oss med vedlikeholdet. Styret takker alle som er med på innsatsen for å hold Kårhuset og området rundt i god stand.
Internettsiden
Informasjon legges ut på lagets internettside som er: www.fyllingsdalenhistorielag.com.
Internettsiden har mye informasjon, og styret jobber med å forbedre organiseringen av denne siden. Neste år vil vi prioritere å oppdater epost til alle medlemmene. Laget har ikke opprettet noen Facebook-gruppe enda, men vil også bli vurdert neste år.
Økonomi
Laget har også i år hatt en tilfredsstillende økonomi, og 2017 viser et lite underskudd på kr. 650,-. Styret har innført et nytt regnskapssystem som på sikt bl.a vil lette arbeidet med innkreving av medlemskontingent. Egenkapitalen ved årsskiftet var kr. 167 397.- hvorav det meste står i banken.
Styrets oppsummering
Styret mener at 2017 har vært et godt arbeidsår for laget med god og økende oppslutning om våre aktiviteter. De vanlige arrangementer har gått sin gang og arbeidsfordeling i styret fungerer fint.

Ved årsskiftet er det 282 medlemmer i laget. Styret takker medlemmer og støttespillere for mange innspill og kommentarer i 2017.

Fyllingsdalen 26. februar 2018

Petter Eltvik (leder) Alf Iden (sekretær) Astrid Malkenes (kasserer)

Svend-Ove Kristiansen (styremedlem) Helge Egge (styremedlem)

Kjell Sælensminde (varamedlem) Ingjerd Møller (varamedlem)