INNKALLING ÅRSMØTE
Det innkalles til årsmøte i Fyllingsdalen Historielag:
Onsdag 7. mars 2018 kl. 19.00.
Sted: Borghilds Minne lokaler, Lillehatten 19.
AGENDA
⦁ Åpning av årsmøtet
⦁ Godkjenning av innkalling
⦁ Valg av møteleder
⦁ Valg av referent
⦁ Valg av to personer til å underskrive protokollen
⦁ Årsmelding 2017
⦁ Årsregnskap 2017
⦁ Budsjett 2018
⦁ Innkomne forslag
⦁ Kontingentfastsettelse
⦁ Arbeidsprogram for 2018
⦁ Valg av
⦁ Sekretær og ett styremedlem for to år
⦁  To varamedlem for ett år
⦁ Revisor for ett år
⦁ Valgkomite på tre medlemmer for ett år
⦁ Eventuelt

 

Etter Årsmøtet er det kaffepause og foredrag:
Jørn Kvist: Fyllingsdalen teater – historie og veien videre.
jørn Kvist

 

Sakspapirer for Årsmøtet sendes medlemmer som har epost
og er tilgjengelige på hjemmesiden: http://fyllingsdalenhistorielag.com
 
Styret
Fyllingsdalen Historielag