Hei alle medlemmer!

Endelig er våren på vei og det er jo bra siden Fyllingsdalen Historielag får besøk fra Sund Sogelag. I den anledning inviterer vi til medlemsmøte: onsdag 18. april 2018 kl.19-21 i Sælen kirke.

Møtet er gratis, men vi ønsker påmelding senest tirsdag 17/4-18 enten på telefon the Kjell (4144 5773) eller epost til fyllingsdalenhistorielag@live.no. Spre gjerne dette videre til de vel 100 som ikke har epost.

Det blir kaffe/tebrød, innlegg fra både fra Sund og Fyllingsdalen, samt tid til prat ved småbord. Vi har fastlagt gjenbesøk til Sund 16. august, og det kan jo også være et tema. Det er mange spennede historiske tema som er felles for Fyllingsdalen og Sund – ikke minst fra krigens dager.

Benytter også denne eposten til å takke alle som deltok på årsmøte. Jørn Kvist fortalte om Fyllingsdalen teater og det var mange gode innspill fra medlemmene som styret vil jobbe videre med.

Kårhuset har hatt godt besøk fra barnehager, skoler og eldre siste tiden. Her er det mulig for flere å melde seg til å gjøre en innsats. Som mange vet, er Kårhuset også åpent siste søndag hver måned kl 11-13 – nå nærmest søndagene 29/4 og 25/5. Dugnad i Kårhuset blir 7/5 og det er nok oppgaver til alle som vil gjøre en innsats.