Styret i Fyllingsdalen Historielag

2017 – 2018

Leder  Petter Eltvik  Telefon  91820939
Sekretær Alf Iden Telefon 55161485
Kasserer  Astrid Malkenes Telefon  41122004
Styremedlem Svend-Ove Kristiansen Telefon 90516418
Styremedlem Helge Egge Telefon 977 67 128
Varamedlem Kjell Sælensminde Telefon 41445773
Varamedlem  Ingjerd Møller Telefon  97748079