Styret i Fyllingsdalen Historielag

2018 – 2019

Leder  Petter Eltvik  Telefon  91820939
Sekretær Svend-Ove Kristiansen Telefon 90516418
Kasserer  Astrid Malkenes Telefon  41122004
Styremedlem Helge Egge Telefon 977 67 128
Styremedlem Sigbjørn Pedersen Telefon 99168258
Varamedlem Kjell Sælensminde Telefon 41445773
Varamedlem  Ingjerd Møller Telefon  97748079